Grimstad Garasjen

grimstadgarasjen-logo

Grimstad Garasjen var et selskap som naturlig nok har sin opprinnelse og hovedkontor i Grimstad. Selskapet leverte modulgarasjer, noe som betød at garasjene kom som ferdige vegger med åpninger før dører og vinduer innsatt. Bodde du sør for Trondheim kunne Grimstad Garasjen også stå for montering av garasjene.

I 2015 ble Grimstad Garasjen fusjonert med Igland Garasjen, og opererer under det sistnevnte navnet.