Carporter

carporter-logo

Carporter var et selskap under Utebygg AS som hadde tilhold i Porsgrunn. Selskapet sikret seg agenturet for Dansk Carport System i Norge.

Hos Carporter kunne du få befaring og et uforpliktende tilbud, hjelp med byggesøknad og eventuell bistand i forbindelse med montering av garasjen.